Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Robert Openhowski
 Solicitor in 
England & Wales 
Attorney at Law in  
State of New York 
European  Advocate- 
Warsaw Advocates' Bar  

adw. Robert Openhowski

Kancelaria Prawnika Zagranicznego
Warsaw Sheraton Plaza
ul. Prusa 2.
00-493 Warszawa
 
Telefon bezposredni:   (+48) 66 530 6600
 
lub ZADAJ PYTANIE PRAWNE PRZEZ E-MAIL:        openhowski@op.pl

Kancelaria w Warszawie prowadzi sprawy w całej Polsce:

Cywilne z elementem zagranicznym,

tj. gdzie  strony maja obywatelstwo obce lub mieszkają za granicą.

Rozwodowe i rodzinne

gdzie zastosowanie ma prawo obce lub strony zamieszkują zagranicą.

*

Konwencja Haska

Sprawy o zwrot lub obrona przed wnioskiem o zwrot dzieci wywiezionych za granice bez zgody sądu.

 *

SPRAWY SPADKOWE

z udziałem stron zamieszkałych zagranicą, na podstawie testamentu sporzadzonego w USA lub UK, sprawy o podwazenie takiego testamentu, poszukiwanie i identyfikacja majątku w Polsce, USA lub UK

 

Inne sprawy w tym podatkowe i karne w postepowaniu transgranicznym pomiedzy Polska i USA lub UK. 

 

 


Polskie sady z urzędu stosują prawo obce na mocy postanowień polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

W sprawach gospodarczych najczęsciej obce prawo stosuje sie na skutek wyboru prawa obcego jako właściwego w klauzuli wyboru prawa.

W sprawach rozwodowych prawo obce stosuje polsik sąd kiedy małżonkowie nie maja wspólnego obywatelstwa, a ostatnio wspólnie zamieszkiwali za granicą.

W sprawach spadkowych kiedy spadkodawca w chwili smierci nie posiadał obywatelstwa polskiego. Mógł je utracic z mocy prawa np. pracując w latach powojennych jako nauczyciel w szkole publicznej za granicą - uznawane to było za pracę dla obcego pństwa i wiązało się z automatyczną utrata obywatelstwa poslkeigo.